RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU cu privire la revizuirile necesare în temeiul articolului 19 alineatul (1) din Regulamentul 2017/852 privind utilizarea mercurului în amalgamul dentar și în produsele stomatologice