KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl gyvsidabrio naudojimo dantų amalgamoje ir produktuose peržiūrų pagal Reglamento 2017/852 19 straipsnio 1 dalį