KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE määruse (EL) 2017/852 artikli 19 lõikega 1 ette nähtud läbivaatamise kohta seoses elavhõbeda kasutamisega hambaamalgaamis ja toodetes