Sag F-104/15: Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 20. juli 2016 — U (*) mod Kommissionen (Personalesag — efterladtepension — artikel 18 og 20 i bilag VIII til vedtægten — længstlevende ægtefælle efter en tidligere tjenestemand — betingelser for tildeling — andet ægteskab — ligebehandling af tjenestemænd)