Zadeva C-521/11: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 11. julija 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Oberster Gerichtshof – Avstrija) – Amazon.com International Sales Inc., Amazon EU Sàrl, Amazon.de GmbH, Amazon.com GmbH, v likvidaciji, Amazon Logistik GmbH proti Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH (Približevanje zakonodaj — Intelektualna lastnina — Avtorska pravica in sorodne pravice — Izključna pravica reproduciranja — Direktiva 2001/29/ES — Člen 5(2)(b) — Pravično nadomestilo — Uporaba brez razlikovanja vendar z morebitno pravico do vračila pristojbine za zasebno razmnoževanje, namenjene za financiranje nadomestila — Uporaba prejemkov deloma za imetnike pravic in deloma za socialne ali kulturne ustanove — Dvojno plačilo pristojbine za zasebno razmnoževanje pri čezmejni transakciji)