Cauza C-521/11: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 11 iulie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Oberster Gerichtshof — Austria) — Amazon.com International Sales Inc., Amazon EU Sàrl, Amazon.de GmbH, Amazon.com GmbH, în lichidare, Amazon Logistik GmbH/Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH [Apropierea legislațiilor — Proprietate intelectuală — Drept de autor și drepturi conexe — Drept exclusiv de reproducere — Directiva 2001/29/CE — Articolul 5 alineatul (2) litera (b) — Compensație echitabilă — Aplicarea nediferențiată, dar cu un drept eventual la restituire, a redevenței pentru copia privată destinată finanțării compensației — Distribuirea veniturilor încasate în parte titularilor dreptului și în parte unor instituții cu caracter social sau cultural — Plată dublă a redevenței pentru copia privată în cadrul unei operațiuni transfrontaliere]