Asia C-521/11: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 11.7.2013 (Oberster Gerichtshofin (Itävalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Amazon.com International Sales Inc., Amazon EU Sàrl, Amazon.de GmbH, Amazon.com GmbH, selvitystilassa, ja Amazon Logistik GmbH v. Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH (Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen — Immateriaalioikeus — Tekijänoikeus ja lähioikeudet — Kappaleen valmistamista koskeva yksinoikeus — Direktiivi 2001/29/EY — 5 artiklan 2 kohdan b alakohta — Sopiva hyvitys — Yksityistä kopiointia koskevan maksun, jonka tarkoituksena on hyvityksen rahoittaminen, periminen erotuksetta mutta siten, että se on mahdollisesti oikeus saada palautetuksi — Saatujen tuottojen osoittaminen osittain oikeudenhaltijoille ja osittain sosiaali- ja kulttuurialan laitoksille — Yksityistä kopiointia koskevan maksun maksaminen kahteen kertaan, kun kyse on rajat ylittävästä liiketoimesta)