Kohtuasi C-521/11: Euroopa Kohtu (teine koda) 11. juuli 2013 . aasta otsus (Oberster Gerichtshofi eelotsusetaotlus — Austria) — Amazon.com International Sales Inc., Amazon EU Sàrl, Amazon.de GmbH, Amazon.com GmbH (likvideerimisel), Amazon Logistik GmbH versus Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH (Õigusaktide ühtlustamine — Intellektuaalomand — Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused — Reprodutseerimise ainuõigus — Direktiiv 2001/29/EÜ — Artikli 5 lõike 2 punkt b — Õiglane hüvitis — Hüvitise rahastamiseks mõeldud isiklikuks tarbeks reprodutseerimise tasu kohaldamine vahet tegemata, kuid võimaliku õigusega selle tasu tagastamisele — Saadud tulu kasutamine osaliselt õiguste valdajate ja osaliselt sotsiaal- ja kultuuriasutuste heaks — Isiklikuks tarbeks reprodutseerimise tasu kahekordne maksmine piiriülese tehingu raames)