Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/1736 a Comisiei din 28 septembrie 2015 de neaprobare a triflumuronului ca substanță activă existentă, destinată utilizării în produsele biocide pentru tipul de produs 18 (Text cu relevanță pentru SEE)