Euroopan parlamentin ja komission yhteinen lausuma tiedonkeruusta tehokasta valvontaa ja tarkastuksia varten 2021/C 58 I/02