Predmet C-165/16: Presuda Suda (veliko vijeće) od 14. studenoga 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) – Ujedinjena Kraljevina) – Toufik Lounes protiv Secretary of State for the Home Department (Zahtjev za prethodnu odluku — Građanstvo Unije — Članak 21. UFEU-a — Direktiva 2004/38/EZ — Nositelji prava — Dvojno državljanstvo — Građanin Unije koji je stekao državljanstvo države članice domaćina pri čemu je zadržao svoje izvorno državljanstvo — Pravo na boravak u toj državi članici državljanina treće zemlje, člana obitelji građanina Unije)