Регламент (ЕС) № 62/2010 на Комисията от 21 януари 2010 година за определяне на възстановяванията при износ в сектора на говеждото и телешкото месо