Întrebare scrisă E-6337/09 adresată de Timo Soini (EFD) Comisiei. Luarea în calcul a situaţiei particulare a fiecărui stat membru în ceea ce priveşte politica comună în domeniul pescuitului (PCP)