Verordening (EG) nr. 2596/2001 van de Commissie van 28 december 2001 tot vaststelling van de forfaitaire vergoeding per bedrijfsformulier voor het boekjaar 2002 in het kader van het informatienet inzake landbouwbedrijfsboekhoudingen