Forslag til afgørelse fra generaladvokat VerLoren van Themaat fremsat den 29. november 1984.