Sag 3/86: Sag anlagt den 9. januar 1986 af Kommissionen for De europæiske Fællesskaber mod Den italienske Republik