Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1886 af 7. november 2019 om ændring af afgørelse 2010/346/EU for så vidt angår regionalisering af Rumænien med henblik på anvendelsen af beskyttelsesforanstaltninger over for equin infektiøs anæmi (meddelt under nummer C(2019) 7873) (EØS-relevant tekst)