Rezoluţia Parlamentului European din 9 iunie 2016 referitoare la o administrație transparentă, eficientă și independentă a Uniunii Europene (2016/2610(RSP))