Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1310/2014, annettu 8 päivänä lokakuuta 2014 , hallintomaksujen eriä koskevasta väliaikaisesta järjestelmästä kriisinratkaisuneuvoston hallintomenojen kattamiseksi väliaikaisen jakson aikana ETA:n kannalta merkityksellinen teksti