2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2017 m. biudžeto sudarymo bendrųjų gairių, III skirsnis – Komisija (2016/2004(BUD))