Pranešimas apie paraišką, teikiamą pagal Direktyvos 2004/17/EB 30 straipsnį – Valstybės narės paraiška