Euroopa Parlamendi resolutsioon, 3. aprill 2014 , tähelepanekutega, mis on Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva Euroopa Parlamendi otsuse lahutamatu osa