Verordening (EEG) nr. 2330/87 van de Commissie van 30 juli 1987 houdende bijzondere voorschriften voor de uitvoer van produkten voor levering als communautaire voedselhulp