Sprawa T-102/20: Skarga wniesiona w dniu 19 lutego 2020 r. – Kampete / Rada