Administrativna komisija Europskih zajednica za socijalnu sigurnost radnika migranata Stope za pretvorbu valuta u skladu s Uredbom Vijeća (EEZ) br. 574/722019/C 405/06