De Europæiske Fællesskabers Administrative Kommission for Vandrende Arbejdstageres Sociale Sikring Omregningskurser for valuta i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 574/722019/C 405/06