Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.7074 – JSR/MOL/JV) Tekst mający znaczenie dla EOG