Komisijas Regula (EK) Nr. 968/2007 ( 2007. gada 17. augusts ) par Kopienas ieguldījumu restrukturizācijas un konversijas izmaksās atbilstīgi Padomes Regulai (EK) Nr. 1493/1999 attiecībā uz 2007./2008. vīna gadu