2007 m. rugpjūčio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 968/2007 dėl Tarybos reglamente (EB) Nr. 1493/1999 numatyto Bendrijos indėlio į perplanavimo ir konversijos išlaidas 2007–2008 vyno metais