Komisjoni määrus (EÜ) nr 968/2007, 17. august 2007 , milles käsitletakse ühenduse toetust nõukogu määrusega (EÜ) nr 1493/1999 ette nähtud ümberkorraldus- ja muutmiskulude katmiseks 2007/2008. veiniaastal