Kommissionens forordning (EF) nr. 968/2007 af 17. august 2007 om EF’s tilskud til de omstrukturerings- og omstillingsomkostninger, der er omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 for produktionsåret 2007/08