Регламент (ЕО) № 968/2007 на Комисията от 17 август 2007 година относно помощта на Общността за покриване на разходите за преструктурирането и конверсията, предвидени в Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета за 2007/2008 винарска година