Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8384 – Carlyle/Citic/McDonald’s/McDonald’s China) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES. )