Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.8384 – Carlyle/CITIC/McDonald’s/McDonald’s China) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (Besedilo velja za EGP. )