Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8384 — Carlyle/CITIC/McDonald’s/McDonald’s China) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst. )