Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.8384 – Carlyle/CITIC/McDonald’s/McDonald’s China) – Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka (Tekst značajan za EGP. )