Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.8384 – Carlyle/CITIC/McDonald’s/McDonald’s China) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (Text s významem pro EHP. )