Meddelande till en person som är föremål för de restriktiva åtgärder som föreskrivs i rådets beslut 2014/119/Gusp och i rådets förordning (EU) nr 208/2014 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina2019/C 400/05