2003 m. liepos 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1252/2003, nustatantis nuo Reglamento (EB) Nr. 800/1999 leidžiančias nukrypti nuostatas dėl produktų, eksportuojamų į trečiąsias šalis, išskyrus Čekijos Respubliką, Estiją, Vengriją, Latviją, Lietuvą, Slovakiją ir Slovėniją, kaip į Sutarties I priedą neįtrauktos prekės