Cauzele conexate C-415/19-C-417/19: Ordonanța Curții (Camera a șasea) din 6 mai 2020 (cerere de decizie preliminară formulată de Corte suprema di cassazione – Italia) – Blumar SpA (C-415/19), Roberto Abate SpA (C-416/19), Commerciale Gicap SpA (C-417/19/Agenzia delle Entrate (Trimitere preliminară – Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curții – Ajutoare acordate de state – Decizie a Comisiei Europene prin care o schemă de ajutor este declarată compatibilă cu piața internă – Legislație națională care exclude posibilitatea acordării unui ajutor în temeiul schemei autorizate în cazul nerespectării unei condiții neprevăzute de decizia Comisiei)