Kohtuasi C-687/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) 7. novembril 2018 – SY versus Associated Newspapers Ltd