Sag C-687/18: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) den 7. november 2018 — SY mod Associated Newspapers Ltd