Verordening (EEG) nr. 2824/77 van de Raad van 28 november 1977 betreffende de opening, de verdeling en de wijze van beheer van een communautair tariefcontingent voor hazelnoten, vers of gedroogd, ook zonder dop of schaal, al dan niet gepeld, van onderverdeling ex 08.05 G van het gemeenschappelijk douanetarief, van oorsprong uit Turkije (1978)