Komisijas 20/12/2007. Lēmums, ar ko koncentrāciju atzīst par saderīgu ar kopējo tirgu (Lieta Nr. COMP/M.4971 - MPC / VIGA-VILLACERO / MAN / COUTINHO & FERROSTAAL (JV)) saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 (Autentisks ir tikai teksts angļu valodā)