ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ Α :# 94/921/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ του διορθωτικού και συμπληρωματικού προϋπολογισμού αριθ. 2 για την Ευρωπαϊκή Ένωση για το οικονομικό έτος 1994