2009/362/ES: Odločba Komisije z dne 30. aprila 2009 o odobritvi dajanja na trg likopena kot nove živilske sestavine v skladu z Uredbo (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 3149)