2009/362/KE: Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat- 30 ta' April 2009 dwar l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq ta’ lycopene bħala ingredjent ġdid tal-ikel skont ir-Regolament (KE) Nru 258/97 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (notifikata taħt id-dokument numru C(2009) 3149)