2009/362/EB: 2009 m. balandžio 30 d. Komisijos sprendimas, kuriuo leidžiama tiekti rinkai likopeną kaip naują maisto sudedamąją dalį pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 3149)