Euroopan unionin virallinen lehti, L 234, 30. elokuuta 2008