Europos regionų komiteto nuomonė – Daugiametės finansinės programos (DFP) laikotarpio vidurio peržiūra